Links
Comment on page
👋

Chào mừng bạn đến với Trung tâm Hỗ trợ Vietdemy

Trung tâm Hỗ trợ Vietdemy là trang thông tin hướng dẫn toàn diện cho Học viên và Giảng viên của Vietdemy trong suốt quá trình sử dụng nền tảng Vietdemy.
Trung tâm Hỗ trợ Vietdemy bao gồm:
  • Trung tâm Hỗ trợ Giảng viên
  • Trung tâm Hỗ trợ Học viên
Website này đang hoạt động thử nghiệm.

Việc sử dụng website này tuân thủ theo: