Ghi Hình Khoá Học

'Giải ảo' các lo lắng của Giảng viên về âm thanh và video: Đọc các đề xuất và hướng dẫn về cách ghi hình, chỉnh sửa âm thanh và video.

Last updated