Links
📖

Tra cứu chứng chỉ

Sau khi bạn hoàn thành một khoá học bất kỳ (có trả phí) trên nền tảng Vietdemy và hoàn thành các bài tập được yêu cầu của khoá học, bạn sẽ được chúng tôi cấp Chứng chỉ Hoàn thành Khoá học (Certificate of Completion).

Đặc điểm của chứng chỉ

  • Không có ngày hết hạn
  • Tra cứu được tính xác thực 24/7 trên nền tảng Vietdemy
  • Được cấp một lần, tự động cho học viên ngay khi kết thúc khoá học
  • Có Mã chứng chỉ/Certificate ID duy nhất cho mỗi chứng chỉ/khoá học/học viên

Cách tra cứu chứng chỉ

Chứng chỉ có thể tra cứu bằng cách sau:

Bước 2: Xuất hiện hộp thoại để nhập mã số chứng chỉ. Nhập mã số chứng chỉ có trên chứng chỉ bạn đang giữ và nhấn 'Kiểm tra'.

Nhập mã số chứng chỉ được ghi trên chứng chỉ của bạn/người bạn đang cần xác minh

Bước 3: Xuất hiện trang chứng chỉ được Vietdemy cấp và lưu trữ trên hệ thống. Tiến hành đối chiếu với chứng chỉ bạn đang giữ.

Mẫu chứng chỉ Vietdemy (một số khoá học sẽ có mẫu chứng chỉ riêng, Vietdemy sẽ thông báo và hướng dẫn riêng cho từng khoá học)
Lưu ý đối chiếu các thông tin:
  • Họ và tên học viên
  • Khoá học
  • Ngày cấp
  • Mã chứng chỉ
Quý vị hãy liên hệ ngay với Vietdemy nếu cần hỗ trợ thêm, hoặc nếu nhận được bất kỳ chứng chỉ giả mạo hoặc không thể tra cứu:
Bộ phận Hậu kiểm Chứng chỉ

Trung tâm Hỗ trợ Học viên